Publicita

                     

Projekt:                                                                    MARKETINGOVÉ SLUŽBY - MSK - SHOW&SELL

Předmět projektu:                                      MARKETINGOVÉ SLUŽBY

Registrační číslo:                                       0380000162

Celkové způsobilé výdaje:                       238 100, 00 Kč

Výše dotace:                                                 200 000,00 Kč

Termín fyzické realizace projektu:       zahájení 07/2023 - ukončení 9/2023

 

Projekt byl podpořen v rámci výzvy č. 0387/2023 - Kreativní vouchery – Moravskoslezský kraj k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Národního plánu obnovy - iniciativa Kreativní vouchery. 

 

Projekt se uskutečnil za finanční podpory Evropské unie, Národního plánu obnovy a Ministerstva kultury. 

 

DĚKUJEME ZA PODPORU.

Zpět do obchodu

SHOW & SELL s.r.o. | IČ: 09580174 | DIČ: CZ09580174